aau
AAU logo  
Header
   

Studieforløbet

MEDIEFAG (sidefag på ba- og kandidatniveau)

 

Det samlede faglige forløb udgøres af 45 ECTS på din bacheloruddannelses 5. og 6. semester og 45 ETCS på din kandidatuddannelses 7. og 8. semester. Mediefag udgør således et sammenhængende forløb på i alt halvandet år af din samlede ba- og kandidatuddannelse.

Et sådant Mediefag på 90 ECTS er især for dig, der er 2-fags studerende, og hvor kravet til din slutkompetence er, at begge dine fag er på kandidatniveau. Dette gælder f.eks. hvis du ønsker at arbejde inden for ungdomsuddannelserne som underviser. Mediefag er derfor udformet i overensstemmelse med de faglige og indholdsmæssige krav vedrørende kompetence i produktion, analyse, teori og metode, samt historisk viden, som gælder for formidling af faget i gymnasiet, på HF, HH, HTX osv.

Uddannelsen er også tilrettelagt, så du kan bruge dens kompetencer i erhvervsliv og organisationer som formidler og kommunikationsmedarbejder.

Hele forløbet
udgøres af, at du gennemfører ba-sidefaget Mediefag, hvor du har arbejdet med film- og tv-produktion, film- og medieanalyse, filmhistorie og med et større projekt inden for medieret strategisk kommunikation. På kandidat-sidefaget fortsætter du med mediehistorie og mediesociologi, medieteori og medieanalyse, samt værkanalyse.

Struktur

Der er disse eksamener med tilhørende kurser:

5. sem.:
Medieproduktion 1 - tv-produktion
Medieproduktion 2 - filmproduktion
Filmhistorie

6. sem.:
Audiovisuel strategisk kommunikation
Film- og medieanalyse

7. sem.:
Mediehistorie
Mediesociologi
Film- og medieteori
Valgfag (Medieproduceren)

8. sem.:
Værkanalyse
Valgfag (Medieplatformsteknologier og nye medier)

Aalborg Universitet · Nyhavnsgade 14· 9000 Aalborg · Tlf. (+45) 9940 9940 · mail riber@hum.aau.dk