aau
AAU logo  
Header
   
 • Forside
 • Medieproducer

  Den tidligere medieproducerordning er nu inkorporeret i selve sidefaget. Det vil sige, at du nu også får kompetencer til at arbejde i medievirksomheder og for organisationer, uden at du mister underviserkompetencen for mediefag i ungdomsuddannelserne. Denne inkorporation af medieproducerkompetencer er bl.a. foretaget ved, at der er kommet mere produktion ind i uddannelsen.


  Med den stigende indflydelse og synlighed medier har fået i vores kultur og dagligdag er Mediefags rammer gradvist blevet udvidet. Fra udelukkende at have været målrettet mod at uddanne studerende til den gymnasiale undervisningssektor er Mediefag også blevet en mulighed for dig som ønsker at arbejde i mediebranchen som medieproducer. En medieproducer er en alsidig person, der beskæftiger sig med at varetage produktion af medier, både det økonomiske og kreative aspekt af en medieproduktion.


  Vi orienterer de studerende mod fremtidig arbejde som medieproducer i mediebranchen gennem et markant fokus på audiovisuel medieproduktion, der udstyrer de studerende med et praktisk fundament til produktionsprocessen, hvor vi implementer praktisk erfaring med både tv, kortfilm, reklame og bruger-genereret indhold.


  Mediefag præsenterer desuden de studerende for et aktivt samarbejde med medie- og kommunikationsbranchen. Her vil de studerende blive præsenteret for forelæsere, der har praktisk erfaring med arbejde i mediebranchen i forhold til økonomistyring, kreativitet og lancering fx i kurset, Medieproduceren (7.sem.), der omhandler produktionsudvikling og finansiering af film, tv, reklamer og computerspil. I kurset Medieret Strategisk Kommunikation (6.sem.) skal de studerende producere et audiovisuelt produkt i samarbejde med en rekvirent og fx undersøge, hvordan en faktisk målgruppe opfatter produktet - en proces, som reklamebranchen benytter sig af, og som netop ruster de studerende til at arbejde med praktisk med audiovisuelle kommunikationsprodukter.


  I kurset Medieplatformsteknologier og nye medier (8.sem.) arbejder vi konkret med produktion af bruger-genereret indhold eksempelvis på YouTube med særlig fokus på distributionsaspektet, hvor studerende vil få et praktisk indblik i, hvad det vil sige at udtænke, producere og ikke mindst pitche et audiovisuelt koncept på de sociale medier.


  Du skal vælge uddannelsen, hvis du vil arbejde med medieproduktion og audiovisuel kommunikation. Den typiske medieproducer starter dog ikke nødvendigvis som producer, men skal arbejde sig op i ansættelsen fra eksempelvis en praktiskplads, herefter som producerassistent efterfølgende til produktionsleder (projektleder) som styrer økonomien og endelig som medieproduceren, der har det overordnede kreative og økonomiske ansvar.


  Mulige arbejdspladser:
  DR, TV2, produktionsselskaber (herunder filmbyen Århus), reklamefirmaer, kommunikationsbureauer, computerspilsproducenter eller opstart af egen produktionsvirksomhed.


  Kontakt gerne Thomas Mosebo Simonsen og  Jørgen Riber om nærmere oplysninger.


   

  Aalborg Universitet · Nyhavnsgade 14· 9000 Aalborg · Tlf. (+45) 9940 9940 · mail riber@hum.aau.dk