aau
AAU logo  
Header
   

Adgangskrav

Optagelseskrav er, at du har gennemført de to første årsværk af en bacheloruddannelse.

Studieordningen siger:

"§ 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger
Adgangsbetingelserne til BA-sidefaget i mediefag er, at den studerende har gennemført de første to årsværk af en bacheloruddannelse efter uddannelsesbekendtgørelsen, jf. denne studieordnings § 1, eller en tilsvarende uddannelse efter studienævnets godkendelse."

Og efter bachelordelen kommer kandidatdelen med dette adgangskrav:

"Stk. 2
Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i mediefag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse, jf. § 1, med mediefag som sidefag."

Mediefag giver kompetence til undervisning sammen med et grundfag. Af denne grund og fordi Mediefag har kurser og prøver fælles med humanistisk informatik, kan studerende fra humanistisk informatik desværre ikke optages på Mediefag :-(

Studerende på faget har indtil nu været fra fx dansk, engelsk, grønlandsk, historie, musik, samfundsfag, idræt.

Se også "Studieforløbet" her på websitet, eller hvis du er i tvivl spørg: riber@hum.aau.dk.

Aalborg Universitet · Nyhavnsgade 14· 9000 Aalborg · Tlf. (+45) 9940 9940 · mail riber@hum.aau.dk